Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ
   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω

Ζ 

ζαγάρι ζαγάρου
ζαλίζω αντραλασιέσκου
ζάχαρη ζάχαρι
ζεματίζω ουπουρέσκου
ζεσταίνω νγκαλτζάσκου
ζέστη καλντούρα
ζέβτη ανυπόφορη καροάρι
ζεστός κάλντου (εϋιΐυ)
ζευγάρι πριάκλιι
ζηλεύω ζιλιψέσκου
ζημία ζνιίι
ζητώ κάφτου
ζουμί τζάμα
ζυγίζω ζιξέσκου
ζύγισμα ζιξίρι
ζυμώνω φραμίντου
ζωή μπάνα
ζώνη ζόνα
ζωντανεύω νγιέτζου
ζωντανός γιου
ζώο πράβντα
ζωύφιο ζούζουλου

 

Αναζήτηση