Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ
   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω

Ο 

ογδόντα οπτζάτσι
οικογένεια φουμιάλιι
ολόγυρα ντιβαρλίγκα
όλος τούτου
ομιλία ζμπόρου
ομίχλη νέγκουρα
όμορφος μσιάτου
ονειρεύομαι μι νγισιέτζου
όνειρο γίσου
όνομα νούμα
ονομάζω νουματσέσκου
οξυά φάγκου
οπουδήποτε ιουτσιντό
όργωμα αβουργκουίρι
οργώνω αβουργκουέσκου
όρεξη όριξι
όρθιος μπρόστου
όρκος όρκου
όρνιο όρνιου
ορφανός οάρφανου
όταν κάντου
ο,τιδήποτε ιτσιντό
ουρά κουάντα
ουράνιο τόξο κουρκουμπέου
ουρανός τσέρου
όρχις κόλιου
οχιά ουχιάουα
οχτώ όπτου

 

Αναζήτηση