Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ
   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω

Ρ

ράβω κόσου
ραπίζω μπάτου
ράσο ράσα
ρεβίθι τσιάτσιρι
ρίζα αραδιτσίνα
ρίχνω αρούκου
ρόδι αρόιδα
ρουφώ σούγκου
ρούχο στράνιου
ρόζί αρίζου
ρωτώ (α)ντρέμπου

 

Αναζήτηση