Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ
   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω

 

Κ 

καβαλάρης καβαλάρου
καβαλικεύω νκάλικου
κάδρο κάδρου
κπςάνι καζάνι
καζμάς κάζμα
καημός καϊμό
καθαρίζω αστέργκου
καθαριότητα πάστρα
καθόλου ντιπ
κάθομαι σέντου
καίω άρντου
κακάδι ηληγής ζγκάιμπα
καλί γκίνι
καλάθι καλάθα
καλαμιά καλαμνιάουα
καλαμπόκι καλαμπούκι
κάλαντα κόλιντα
καλοδεχούμενος διξίτου
καλοκαίρι βιάρα
καλός μπούνου
καλοτρώω καλέσκου
καλότυχος κυλότιχου
κάλτσα λαπούντα
καλώ γκρέσκου
καμαρώνω καμαρουσέσκου
καμπάνα καμπάνα
κάμπια ουνιίδα
κανάτα κανάτα
κάνθαρος μπουμπουλίκα
κορομηλιά προύνου
κορόμηλο προύνα
κοσκινίζω ντσέρνου
κόσκινο σίτα-τσίρου
κόσμος λoύμι
κόσσα κουάσα
κότα γκάλιίνα
κοτέτσι κουμάσι
κοτσύφι νέρλα
κουβαλώ πόρτου
κουβάρι γκλιέμου
κουδούνι (προβάτων) κλόπουτου
κουδουνίζω ασούνου
κουκουβάγια κουκουβιάουα
κουμπάρος νουνου
κούνια λιάγκανου
κούνια (μωρού) σαρμανίτσα
κουνιάδα νόρα
κουνιάδος κουμνάτου
κουνούπι μοοσκόνιου
κουράγιο κουράγιου
κουρδίζω κουρντινέσκου
κουρεύω τούντου
κουτάλα τσιουμπάνα
κουταλάκι λινγκουρίτσα
κουτάλι λίνγκουρα
κουτί κουτίι
κουτσαίνω σκλιοάπικου
κουτσός σκλιόπου
κούφιος κούφκιου
κουφόξυλο βούζου
κουφός κούφου
κοφίνι κουφίνα
κρανιά κόρνου
κράνο κουάρνα
κρασί γίνου
κραιτώ τσάνου
κρεμάζω σπίντζουρου
κρεμμύδι κρουμίδα-τσιάπα
κριάρι μπιρμπέκου
κριθάρι όρτζου
κρύβω ασκούντου
κρύο αρατσίμι
κρύο αρκουάρι
κρύος αράτσι
κυδώνι γκατούνιι
κυδωνιά γκατούνιου
κυλιέμαι αντουλικέσκου
κυνήγι κινίγι
κυνηγός αβινατόρου
κυνηγώ αβίνου
κυνόδοντας καρίντι
κύπελο σκάφα
κυπρί κίπουρ
Κυριακή Ντουμάνικα
κώλος κούρου
κωλοφωτιά λικουρίτσιου

 

Αναζήτηση