Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ
   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω

Θ 

θάβω νγκρόπου
θάλασσα αμάρι
θάμνος κουπάτσιου
θάνατος μουάρτι
θάρρος θάρου
θαύμα θάμα
θαυμάζω θαμασέσκου
θείος λάλα
θέλω βόι
θεμέλιο θιμέλιου
θεός ντουμιτζαου
θερίζω σιάτσιρου
θηλιά θιλιάουα
θηλικός θιάμινου
θησαυρός θισαβρό
θολώνω αλατσέσκου
θρησκεία θρισκίι
θρόνος θρόνου
Θυγατέρα χίλιι
θυμίαμα θιμνιάμα
θυμιατό θυμνιατό
θομωνιά θιμουνιάουα
θυμώνω κακιουσιέσκου

 

Αναζήτηση