Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ
   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω

Σ

σακάτης σακάτου
σακί σάκου
σάλα σάλα
σαλαμούρα σαλαμούρα
σαλιγκάρι σμέλτσιου
σάλιο μπάλι
σαμάρι σαμάρου
σανίδα σκάντουρα
σαπίζω πουρτιτζάσκου
σαπούνι σαπούνι
σαράντα πατρουτζάτσι
σαύρα γκουστουρίτσα
σβέρκος σβέρκα
σβήνω αστίνγκου
σβούρα σφούρλα
σεντούκι σιντούκι
Σιπτέμβριος Σαπτέμβρι
σηκώνομαι μι σκόλου
σημάδι σέμνου
σιγά αγάλια
σιτάρι γκράνου
σκάβω σάπου
σκαλίζω αράμου
σκαμνί σκάμνου
σκαντζόχοιρος αρίτσιου
σκαρφαλώνω νγκαρλίμου
σκατό κακάτου - μέρντου
σκάφη κουπάνα
σκάφη για ζύμωμα καπιστιάρι
σκεπάζω αμβαλέσκου
σκεύος κουζίνας βάσου
σκέφτομαι μιντουέσκου
σκιά αούμπρα
σκορδαλιά σκουρδάμι
σκόρδο άλιου - σκουρδούλι
σκότωμα βαταμάρι
σκοτώνω βάταμου
σκουλήκι γέρμου
σκουληκιασμένος γιρμινόσου
σκούπα μέτουρα
ακουπίζω αρνέσκου
σκουριά σκουργιάουα
σκουφί κατσούλα
σκύβω απλέκου
σκύλα κατσάου
σκυλάκι κατσαλίκου
σκυλί κάνι - καν
σοκάκι σουκάκι
σούβλα σούλα
σούπα σούπα
σουσάμι σουσάμι
σπάγγος σπόγγου
σπανάκι σπανάκου
σπανός σπάνου
σπάνω φράνγκου
σπασμένος φράμπτου
σπέρνω σιάμινου
σπίτι κάσα
σπλήνα σπλίνα
σπονδυλική στήλη σκινατόρου
σπόρος σιμίντσα
σπρώχνω πίνγκου
σπυρί γκαρνούτσου
σπυρί με πύον πρόνιου
στάζω κούρου - κίκου
στάμνα στάμνα
σταυρός κρούτσι
στάχτη τσινούσι
στέγη αποθήκης στριάχα
στείρος στέρπου
στέκομαι στάου
στέλνω πιτρέκου
στενεύω στριμτέτζου
στενός στρίμτου
στέρνο σίνου
στεφάνωμα νκρουνάρι
στεφανώνω νκρούνου
στήθος κέπτου
στολίζω στουλσέσκου
στόμα γκούρα
στραβός στράμπου
στραβώνω στράμπου
στραγγίζω στρικόρου
στριφογυρίζω σούτσου
στρώνω αστέρνου
συγγένεια σόι
συγγενής κουσουρίνου
συγυρίζω ανασκιρσέσκου
συγχωρώ λιέρτου
συκιά χίκου
σύκο χίκα
συκώτι ιχκάτου
συμμαζεύω απριαντούνου
συμπεθερός κούσκρου
συμφορά γκιντέρι
συναντώ απαντισέσκου
σύννεφο νιόρου
σύνορο σίνουρου
συνουσιάζω αφούτου
σύντροφος σότσου
σύρτης σίρτου
σφαχτό ναμάλιου
σφίγγω στρίγγου
σφιχτός στρέσου
σφοντύλι πρίσινι
σφουγγάρι σφούγκου
σφυρί τσιόκου
σφυρίζω σουίρου
σφυρίχτρα φλουιάρα
σχίζω ντισίκου
σχοινί (λεπτό) τσιοάρα
σχοινί (χοντρό) φούνι
σώζω ασκάπου
σώμα κόρπου - τρούπου
σωπαίνω τάκου
σωρός στόγκου

 

Αναζήτηση