Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ
   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω

Ω 

ώρα ουάρα
ώρα (στιγμή) σαχάτι
ωραιότητα μουσατιάτσα
ώριμος ασίτου
ωρολόγι ουάρα
ώστε ώστε
ωφέλιμος ωφέλιμου
ωχ ωχ

 

Αναζήτηση