Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ
   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω

M 

μάγειρας μάγιρου
μαγιά μαΐάου
μάγος μάγου
μαζεύω αντούνου
μαζί νταντούνου
Μάιος Μάιου
μαθαίνω μβέτσου
μακριά αλάργκου
μακρύς λούνγκου
μαλακός μουάλι
μαλαματώνω μαλαμουσέσκου
μαλλί λάνα
μαλλί για γνέσιμο κάιρου
μαλώνω νκάτσιου
μάνα μούμα
μάνδαλος τσιάρκου
μανίκι μάνικα
μαξιλάρι καπιτούνιου
μάρμαρο μάρμαρου
μασουλώ μουτσουλέσκου
μαστός τσάτσα
μαστραπάς μαστραπά
μάτι όκλιου
ματώνω σανζτανέτζου
μαυριδερός σουμουλάιου
μαυρίζω λαέσκου
μαυρίλα λιατούρα
μαύρος λάιου
μαχαιράκι κάστούρα
μαχαίρι κατσούτου
μεγάλος μάρι
μεγαλώνω κρέσκου-μαρέσκου
μεζές μιζέ
μεθαύριο παϊμάνι
μεθύσι μπιτάρι
μεθώ μπέτου
μέλι νιάρι
μέλισα αλγκίνα-γιάσπι
μεράκι μιράκι
μερικοί νασκάντσα
μερμύγκι φουρνίκα
μέσα νούντρου
μετά απόια-απόιε
μεταλαβαίνω κουμάνικου
μετάνοια μιτάνιι
μέτρο μέτρου
μετρώ μισούρου
μηλιά μέρου
μήλο μέρου
μήνας μεσου
μήπως νάκα
μικρός νιίκου
μιλώ ζμπουράσκου
μισθός ρούγκα
μνήμα μαρμίντου
μοιράζω μπάρτου
μολόχα μουλουάχα
μόνος σίνγκουρου
μουγγός μούτου
μουδιάζω αμουρτσέσκου
μουλάρι μούλα
μουλιάζω μόλιου
μούστος μούστου
μουχλιασμένος μούχλιντου
μπαίνω ίντρου
μπαλκόνι μπαλκόνι
μπάλωμα μπιτικάρι
μπαλωμένος μπιτικάτου
μπαλώνω μπιάτικου
μπάρα μπάρα
μπάτηη μπάτσα
μπερδεύω μπιρδιψέσκου
μπογιά μπούγιαουα
μπογιάτίζω μπουϊσέσκου
μπόρα μπόρα
μπορώ πότου
μπράτσο μπράτσου
μπροστά ναίντι
μπουκάλι μπουκάλι
μπουκιά μασκατούρα-μπούκα
μπούκλα μπούκλα
μπουκώνω αμπούκου
μπούφος μπούφου
μπουχτίζω μπουχτισέσκου
μυαλό μίντι
μυαλωμένος μιντιμένου
μύγα μούσκα
μυγίτοο μουσίτσα
μύλος μουάρα
μυλωνάς μουράρου
μυρίζω ανιουρτζιέσκου
μύτη νάρι

 

Αναζήτηση