Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ
   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω

Χ 

χαβάς χαβά
χαζός γκλάρου
χαίρομαι μι χαρσέσκου
χαλάζι γκράντινα
χαλώ ασπάργκου
χαμάλης χαμάλου
χαμηλός απούσου
χαμηλώνω απούνου
χαμογελώ χαμουρίντου
χάνω κέρου
χαρά χαράου
χορούμενος χαρσίτου
χαρτί κάρτι
χασάπης χασάπου
χάσκω χάσκου
χαχανίζω λισινέτζου
χείλος μπούτζα
χείμαρρος βάλι
χειμώνας ιάρνα
χειρομάντηλο ντιστιμάλι
χελιδόνι λάντουρα
χελώνα μπροάσκα
χέρι μάνα
χήρος βέντου
χθες βράδυ ασιάρα
χίλια νιίλιι
χιόνι νιάουα
χολή χιάρι
χοντρός γκρόσου
χορός κόρου
χορταίνω σάτουρου
χορτάρι ιάρμπα
χορτάτος σατούλου
χούφτα μνάτά
Χριστούγεννα Κράτσιούνου
χρονιά έτα
χρόνος άνου
χρυσωμένος χρισουσίτου
χρυσώνω χρισουσέσκου
χρωστώ χουρσέσκου
χτενίζω κιάπτινου
χθες αέρι
χτύπημα αγκουντίρι
χτυπώ αγκουντέσκου
χυλός κουλιάσιου
χύνω βέρσου
χώμα τσάρα
χωνεύω χουνιψέσκου
χωνί χουνίι
χώνω χίγκου
χωράφι άγκρου
χωρίζω κούρμου
χωριί χουάρα
χωρίς φάρα
χωριστά αχόργια
χωρώ νκάπου
γεμάτοςμπλίνουγεμίζωούμλουγένειαμπάρμαγεννώ αυγάόουγεράζωαουσιέσκουγέροςαούσιουγευματίζωπράντζουγέφυραπούντιγιακάςγικάγιαούρτιμαρκάτουγιατίκατσέγιατρεύωβίντικουγιατρικόγιτρίιγιατρόςγιάτρουγιδοβοσκόςκαπράρουγιδόμαλλοκαπρίναγιορτήσαρμπατουάριγκαβόςγκάβουγκάινταγκάινταγκιούμιγκιούμιγκλίτσακαρλίγκουγκρεμίζωσούρπουγλεντζέςτζιουβάιρουγλιστρώαρούντικουγλυκαίνωντουλτσέσκουγλυκόςντούλτσιγλώσσαλίμπαγνωρίζωστίουγονατίζωτζινουκλιέτζουγόνατοτζινούκλιουγονιόςπαρίντιγουδίντουμπέκουγουδίχαβάνιγουρούναπουάρκαγουρουνάκιπουρτσέλουγουρούνιπόρκουγρατσουνίζωγρουτσουνσέσκουγράφωγραψέσκουγράψιμογραψίριγρήγορααγόνια, κουγίιγριάμάι, μοίάσιγροθιάμπούσιουγυαλίγιλίιγυαλίζωγιλισέσκοουγυμνόςγκόλουγυναίκαμλιάριγυρίζωτόρνουγύφτοςγίφτουγύψοςίψου

 

Αναζήτηση