Τα μοιρολόγια του Συρράκου

Συρράκο, αρχές 20ου αιώναΤο φιλόδοξο έργο των ανθρώπων που καταγράφουν τη δημοτική κληρονομιά του Συρράκου βρίσκεται στο σωστό δρόμο.

Ιδιαίτερες, μικρές πατρίδες: Θέματα και παράγοντες βιωσιμότητας

Αγία Παρασκευή - Φ.Α.Τ.Α «Η πολιτεία ή το χωριό που μας γέννησε, είναι η μικρή μας πατρίδα είτε σε νησί βρίσκεται, είτε σε κάμπο, σε μεσόγειο ή σε παραθαλάσσιο»

Η Εισαγωγική Διδασκαλία στο ψηφιακό αποθετήριο της Ακαδημίας Αθηνών

Εισαγωγική διδασκαλία περιέχουσα λεξικόν τετράγλωσσον των τεσσάρων κοινών διαλέκτων ήτοι της απλής ρωμαϊκής, της εν Μοισία βλαχικής, της βουλγαρικής, και της αλβανιτικής Στα ήδη γνωστά ψηφιακά αντίγραφα της Εισαγωγικής Διδασκαλίας του Δανιήλ Μοσχοπολίτη, ενός από τα πρώτα γραπτά μνημεία της βλάχικης γλώσσας που εκδόθηκε το 1802, έρχεται να προστεθεί αυτό της Ακαδημίας Αθηνών.

Περί των μεσαιωνικών αλβανικών φυλών των Μαλακασίων, Μπουίων και Μεσαριτών

Kantakouzinos mpouioiΟ ιστορικός Καντακουζηνός αναφερόμενος εις την εκστρατείαν του αυτοκράτορος Ανδρονίκου Β' του Παλαιολόγου εις την Θεσσαλίαν κατά το 1334 γράφει ότι:

Αναζήτηση