Τραγούδια - Χοροί


Αρμάνοι, Παραδοσιακοί οργανοπαίχτες και τραγουδιστέςΗ περιοχή του Μετσόβου είναι, όπως φαίνεται, «το σημαντικότερο κέντρο της βλαχοφωνίας στα Βαλκάνια», κυρίως για το λόγο ότι εκεί τα πολιτικά προβλήματα δεν έλαβαν μεγάλη έκταση.

Σελίδα 1 από 15