Μαθήματα κουτσοβλαχικής γλώσσας. Ντίνας Κωνσταντίνος

Mαθήματα κουτσοβλαχικής γλώσσας, Ντίνας Κωνσταντίνος, 1996Από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1995-96 και για τρία εξάμηνα ο Κωνσταντίνος Δ. Ντίνας δίδαξε μαθήματα κουτσοβλαχικής γλώσσας σε φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικούς επιστήμονες που ασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο με τα θέματα των Κουτσολάχων. 

Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν με την έγκριση και επίβλεψη του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σκοπό είχαν να βοηθήσουν όσους είχαν ανάγκη τη γνώση της κουτσοβλαχικής γλώσσας για τις επιστημονικές τους έρευνες. Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνεται με τη μορφή διδακτικών ενοτήτων το διδακτικό υλικό που κατασκευάστηκε για την πραγματοποίηση αυτών των μαθημάτων.

Mαθήματα κουτσοβλαχικής γλώσσας
Ντίνας Κωνσταντίνος, 1996
κατεβάστε, πηγή: academia.edu

Αναζήτηση