Η Εισαγωγική Διδασκαλία στο ψηφιακό αποθετήριο της Ακαδημίας Αθηνών

Εισαγωγική διδασκαλία περιέχουσα λεξικόν τετράγλωσσον των τεσσάρων κοινών διαλέκτων ήτοι της απλής ρωμαϊκής, της εν Μοισία βλαχικής, της βουλγαρικής, και της αλβανιτικής Στα ήδη γνωστά ψηφιακά αντίγραφα της Εισαγωγικής Διδασκαλίας του Δανιήλ Μοσχοπολίτη, ενός από τα πρώτα γραπτά μνημεία της βλάχικης γλώσσας που εκδόθηκε το 1802, έρχεται να προστεθεί αυτό της Ακαδημίας Αθηνών.

Το αντίγραφό αυτό δείχνει να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση τόσο από το αντίγραφο της Μητροπολιτικής Βιβλιοθήκης Βουκουρεστίου όσο και από αυτό της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων.
Φιλοξενείτε στο ψηφιακό αποθετήριο της Ακαδημίας Αθηνών και μπορεί κανείς είτε να το κατεβάσει είτε να το διαβάσει online εδώ ή παρακάτω.
Για την Εισαγωγική Διδασκαλία μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ:

Εισαγωγική διδασκαλία περιέχουσα λεξικόν τετράγλωσσον των τεσσάρων κοινών διαλέκτων ήτοι της απλής ρωμαϊκής, της εν Μοισία βλαχικής, της βουλγαρικής, και της αλβανιτικής 

Αναζήτηση