Σουγκινέ νου σντιγκιντέμ φόρτικα, νου φάτσι ντι πικουράριε

Αναζητείστε λήμματα

Λεξικά

Λήμμα Ερμηνεία (μετάφραση)
Σουγκινέ νου σντιγκιντέμ φόρτικα, νου φάτσι ντι πικουράριε

Του Αη Μήνα δεν ανοίγουμε ψαλίδι, δεν κάνει για τους τσομπαναραίους.
(Αν ανοίξεις το ψαλίδι ανοίγει και το στόμα του λύκου για να φάει τα πρόβατα)

Αναζήτηση