σκότου κάπου

Αναζητείστε λήμματα

Λεξικά

Λήμμα Ερμηνεία (μετάφραση)
σκότου κάπου

βγάζω κεφάλι, σηκώνω κεφάλι, διαφωνώ, επαναστατώ

Αναζήτηση