Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ
   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω

Τ 

ταβάνι ταβάνι
ταβάς ταβά
ταγάρι ταγάρι
ταιριάζω ουντισέσκου
τάλαρος τάλαρου
τανάλια κλιάστι
τανάλια τανάλιι
ταψί σινίι
τεμαχίζω ντινιίκου
τεμπέλης τιμπέλου - χαίνου
τεμπελιά λιάνι
τεντώνομαι μι τίντου
τέσσερα πάτρου
Τετάρτη Νιέρκουρι
τέτοιος αχτάρι
τζάκι ουτζιάκου
τηγανιά τιγανιάουα
τινάζω ασκούτουρου
τίποτε τσιβά
τοίχος στίζμα
τολμώ κουτέτζου
τόπος λόκου
τορβάς τάστουρου
τόσος αχάντου
τότε ατούμτσια
τουλάχιστο μπάριμου
τουλούμι φουάλι
τρββώ τράγκου
τράγος τσάπου
τραγούδι κάντικου
τραγουδώ κάντου
τραπέζι (κοντό) σινίι
τραπέζι (φαγητού) μιάσα
τρέλα γκλαρίμι
τρελαίνομαι ζουρλέσκου
τρελός ζούρλου
τρέμω κουτρέμπουρου
τρέφω χαρνέσκου
τρέχω αλάγκου
τρία τρέι
τριάντα τρεϊτζάτσι
τριαντάφυλλο τριαντάφιλου
τρίβω φρέκου
τρίβω (ψωμί) σάρμου
τριφύλλι τριφόλιου
τρίχα πέρου
τρομάζω ασπάρου
τροχός αρόκουτου
τρώω μάκου
τρύπα γκούβα
τσάι τσιάι
τσακμάκι τσακμάκου
τσαλαπετεινός πούπουζα
τσάπα σάπα
τσεκούρι ταπόρου
τσιγαρίδα τσιγαρίδα
τσιμπώ κίπινου - ντσάπου - σκίνου
τσομπάνος πικουράρου
τσούζω ούστουρου
τσουκνίδα ουρτζάκα
τσουκνίζω ουρτζάκου
τυρί κάσιου
τυρόγαλο τζάρου
τυροκομείο κασιάρι
τυφλή ουάρμπα
τυφλός όρμπου
τυφλώνω ουργκέσκου
τύφος τίφου
τύχη κασμέτι - τίχι

 

Αναζήτηση