Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ
   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω

Ψ

ψάλλω ψαλσέσκου
ψάλτης ψάλτου
ψαράς πεσκάρου
ψάρι πέσκου
ψαρός γρίβου
ψείρα πιντούκλιου
ψεύτης μουζαβίρου
ψηλός ανάλτου
ψημένος φρήπτου
ψήνω κόκου - φρίγκου
ψίχα νιέτζου
ψόφιος ψουσίτου
ψόφος ψουσίρι - ψόφου
ψοφώ ψουσέσκου
ψύλλος πουρίκου
ψυχή ίνιμα
ψωμάς ψουμα
ψωμί πάνι
ψώρα αράνιι - ψόρα
ψωριάρης ψουργιάρου

 

Αναζήτηση