Αρμ^νέστσ^λι ντι ντένισκου - τα βλάχικα της Αετομηλίτσας, Χρήστος Νιτσιάκος

Αρμ^νέστσ^λι ντι ντένισκου - τα βλάχικα της Αετομηλίτσας, Χρήστος ΝιτσιάκοςΤο παρόν πόνημα (βιβλίο) είναι κυρίως χρηστικό γλωσσικό βοήθημα που στόχο έχει να καταγράψει τις παλιές και νέες βλάχικες φράσεις που χρησιμοποιούνται σήμερα στον προφορικό λόγο του χωριού μας.

Θα κεντρίσει το ενδιαφέρον του σπουδαστή της βλάχικης γλώσσας και θα χρησιμεύσει σαν μια στέρεη βάση στην παραπέρα προσπάθεια για την γνωριμία της ντενισκιώτικης παράδοσης. Η διάταξη της ύλης, το λεξικό, οι γραμματικές, συντακτικές και άλλες πληροφορίες μαζί με την παράθεση μεγάλου αριθμού παραδειγμάτων και σχολίων καθιστούν εύκολη την προσέγγιση στη σύγχρονη καθομιλούμενη γλώσσα μας από τον αρχάριο αναγνώστη.
Η προφορά αποδίδεται με φωνητικά ή άλλα σύμβολα που ευφυώς εφεύρε ο συγγραφέας. Ακατάπαυστη αναζήτηση, συλλογή, καταγραφή εκφράσεων, αδιάλειπτο κυνήγι λέξεων, φράσεων, σημασιών. Ακρίβεια, και ορθότητα στην αποτύπωση των ποικιλοτροπόμορφων αποχρώσεων του λόγου και της έκφρασης ενός ολόκληρου λαού. Αρτιότητα στην οργάνωση της δομής και παιδαγωγικά κατάλληλος και εύληπτος τρόπος παρουσίασης της ύλης. Είναι η πιο ζωντανή, πιστή και εύτολμη απόδοση της τρέχουσας γλωσσικής ντενισκιώτικης πραγματικότητας. Διαβάστε περισσότερα για την έντυπη έκδοση εδώ

Το παραπάνω βιβλίο ψηφιοποιηθηκε απο τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας στα πλαίσια λειτουργίας του έργου με τίτλο: «BALKANEANA - A European Digital Library Initiative for the Cross Border Area of Greece and Albania» και διατείθετε δωρεάν για ανάγνωσή εδώ: Τα βλάχικα της Αετομηλίτσας

Μπορείτε επίσης να το κατεβάσετε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: http://balkaneana.eu ή από εδώ.

Αναζήτηση