Γαρδίκι Τρικάλων - Μελέτη και καταγραφή της τοπικής ιστορίας. Καρατζούνη Ελένη

Γαρδίκι Τρικάλων - Μελέτη και καταγραφή της τοπικής ιστορίας. Καρατζούνη ΕλένηΣκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι να μελετηθούν και να καταγραφούν τα στοιχεία της τοπικής ιστορίας του Γαρδικίου, ορεινού χωριού του νομού Τρικάλων.

Αυτό το θέμα επιλέχθηκε, γιατί ήθελα να εντρυφήσω στις τοπικές παραδόσεις του τόπου μου και να εστιάσω στη μακραίωνη ιστορία του χωριού. Η έρευνα αυτή, έγινε στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του Τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας. Εκτός από την βασική βιβλιογραφία χρησιμοποιήθηκαν και συνεντεύξεις από τρεις κατοίκους του χωριού. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, καθώς και η ερμηνεία και ανάλυσή τους, αποτέλεσαν σημαντική πηγή άντλησης στοιχείων και πληροφοριών για την τοπική ιστορία.
Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται η μελέτη των θεμάτων σχετικά με την έννοια της τοπικής ιστορίας, όχι μόνο σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Η εν λόγω εργασία βασίστηκε σε τρία κεφάλαια: Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην καταγωγή των Βλάχων της Θεσσαλίας, στη νομαδική μετακίνηση και στη σημασία του Ασπροποτάμου. Το δεύτερο κεφάλαιο που αποτελεί τον κορμό της εργασίας αποτελείται από οχτώ υποενότητες και καθεμία από αυτές ασχολείται με την τοπική ιστορία, την καταγωγή, την προέλευση και την γεωγραφία του χωριού. Επίσης καταγράφεται ο ρόλος της θρησκείας, των λαϊκών εκδηλώσεων και των εθίμων που συνόδευαν τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται οι συνεντεύξεις των κατοίκων του χωριού οι οποίες αποτελούν ερευνητικό εργαλείο στην εξαγωγή συμπερασμάτων, αφού τίθενται δύο ερωτήματα που αφορούν τα έθιμα και τον αυτοπροσδιορισμό τους στη σύγχρονη κοινωνία. Στο τέταρτο κεφάλαιο καταλήγουμε σε συμπεράσματα που αφορούν την διαχρονική ταυτότητα των εθίμων και την αλλοίωση τους στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Τέλος το παράρτημα της εργασίας πλαισιώνεται από πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό.

Γαρδίκι Τρικάλων - Μελέτη και καταγραφή της τοπικής ιστορίας
Καρατζούνη Ελένη
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Φλώρινα, 2018
Διαβάστε την εργασία online ή κατεβάστε τη

 

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Abstract
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o
 1.1 Οι Βλάχοι της Θεσσαλίας
 1.2 Η νομαδική μετακίνηση των Βλάχων
 1.3 Το ποτάμι του Ασπροποτάμου και η παράδοση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο.
 2.1 Τοπική ιστορία – Ονομασία και γεωγραφική θέση
 Καταγωγή – Προέλευση
 2.3 Γεωγραφία χωριού.
  2.3.1 Φυσικό περιβάλλον
  2.3.2 Οικιστικό περιβάλλον
 2.4 Θρησκεία
  2.4.1 Θρησκευτικό συναίσθημα και έθιμα
  2.4.2 Γιορτές – Άγιοι
  2.4.3 Εκκλησίες
  2.4.4 Πανηγύρι
  2.4.5 Σχολείο – Μουσείο
  2.4.6 Ασχολίες και επαγγέλματα κατοίκων
 2.5 Ήθη –έθιμα- παραδόσεις
  2.5.1 Ενδυμασίες
  2.5.2 Τραγούδια
  2.5.3 Αρραβωνιάσματα – Σιβάσματα
  2.5.4 Γάμος
  2.5.5 Γέννηση – Βάπτιση
  2.5.6 Τελετουργικά θανάτου
  2.5.7 Θρύλοι
  2.5.8 Χρήση όπλων
  2.5.9 Μαγεία
  2.5.10 Προλήψεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
 ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : Φωτογραφικό υλικό

Αναζήτηση