Επανάστασις και καταστροφή Καλαρρυτών – Συρράκου, Ιούλιος 1821, Πίνακες αγωνιστών, Δημήτριος Φ. Καρατζένης

Παλαιότερη φωτογραφία από εορτασμό της Επετείου της Επανάστασης των ΚαλαρρυτώνΚατά το έτος 1978 εξεδόθη η ιστορική εργασία μου «Η ΑΡΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821, Θυσίαι και Αγωνισταί».

Κατά την συγκέντρωσιν στοιχείων δια τήν σύνιαξιν της εξεχώριοα από αυτά εκείνα τα όποια ανεφέροντο εις τας δύο κωμοπόλεις Συρράκου και Καλαρρυτών, επειδή η υπόθεσις των επαρουσίαζε ιδιαίτερον ενδιαφέρον, προσοχήν και λόγω της σοβαρότητος της ήθελε και επιπλέον έρευνα.
Έτσι απεφασισα να συνεχίσω την έρευναν δια την συμπλήρωσιν των στοιχείων που είχα για τα δύο αυτά χωριά και μαζί με το χρονικόν της εξεγέρσεως των να δωσω και δύο καταλόγους -ένα φια καθένα απο αυτά- αγωνιστών της επαναστάσεως του 1821, τόσον εκείνων που ενετάχθησαν μετά την καταστροφήν των χωριών των είς τά Επαναστατικά Σώματα και έλαβον μέρος είς τον πόλεμον, όσον και εκείνων οι οποίοι καθ' οιονδήποτε τρόπον εβοήθησαν τον αγώνα.

Οι κατάλογοι δεν μπορεί να περιλαμβάνουν όλους τους αγωνιστάς, αφού οι πίνακες των διαφόρων οπλαρχηγών που υπεβάλλοντο εις αυτούς οι πεσόντες κατά τας μάχας. Πάντως όπως και δια την εργασίαν μας, της Άρτης, ελήφθησαν υπ' όψιν και δια την παρούσαν 30.000 φάκελλοι αγωνιστών του τμήματος χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης, εκατοντάδες χιλίαδες έγγραφα των Γενικών Αρχείων του Κράτους {ΓΑΚ}, οι τόμοι των Αρχείων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας της Βιβλιοθήκης της Βουλής, οι πεσόντες κατά τας μάχας. Πάντως, όπως και δια την εργασίαν μας της Μαυροκορδάτου, οι τόμοι του περιοδικού «Νέος Ελληνομνήμων», Κυβερνητικαί αποφάσεις προαγωγών, συντάξεων της Εφημερίδος της Κυνερνήσεως κ.λπ. Ας ευχηθώμεν έρευνα άλλων να συμπληρώση τα κενά, τα οποία ενδεχομένως να παρουσιασθούν.

Δημήτριος Φ. Καρατζένης

Διαβάστε το βιβλίο online ή κατεβάστε το pdf

Δημήτριος Φωτίου Καρατζένης
Σύντομη Βιογραφία
Γεννήθηκε στην Πράμαντα την 14η Νοεμβρίου 1904. Ήταν γιός του Φωτίου Καρατζένη, εργολάβου δημοσίων έργων κατόχου πτυχίου δευτέρας τάξεως, και της Βασιλικής Καρατζένη, το γένος Κοτζιά. Έλαβε τα πρώτα γράμματα στην Πράμαντα και ολοκλήρωσε μετά το 1920 τις εγκύκλιες σπουδές στο Γυμνάσιο της Άρτας. Στα μαθητικά χρόνια ακολουθούσε συχνά τον πατέρα του και βοηθούσε κυρίως στην τήρηση των λογαριασμών των συνεργειών. Ξεκίνησε τις πανεπιστημιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τις οποίες διέκοψε κατατασσόμενος την 10η Οκτωβρίου 1925 στο στρατό, στον οποίον υπηρέτησε μέχρι την 5η Φεβρουαρίου 1927. Έλαβε το πτυχίο της Νομικής Σχολής την 15η Ιουνίου 1929. Την 27η Σεπτεμβρίου 1930 ορκίσθηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Άρτας, όπου άσκησε έκτοτε το επάγγελμα του δικηγόρου. Μετέχοντας στα κοινά της πόλης εκλέχτηκε την 11η Φεβρουαρίου 1934 Δημοτικός Σύμβουλος και από το 1936 μέχρι το 1941 Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Άρτας. Επιστρατεύθηκε κατά την τελευταία φάση του Ελληνοϊταλικού πολέμου, όταν το Αλβανικό μέτωπο πλέον κατέρρεε.
Η ανάμιξή του στην πολιτική τον έφερε στη Βουλή ως Βουλευτή Άρτας στις εκλογές της 9ης Σεπτεμβρίου 1951 και της 16ης Νοεμβρίου 1952 με το Κόμμα του Ελληνικού Συναγερμού του Στρατάρχη Αλέξ. Παπάγου και στη συνέχεια στις εκλογές της 19ης Φεβρουαρίου 1956, της 11ης Μαΐου 1958, της 29ης Οκτωβρίου 1961, της 3ης Νοεμβρίου 1963 και της 16ης Φεβρουαρίου 1964 με την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Στις εκλογές της 9ης Σεπτεμβρίου 1951 και της 19ης Φεβρουαρίου 1956ο Νομός Άρτας αποτέλεσε κοινή εκλογική περιφέρεια με τους Νομούς Πρεβέζης και Λευκάδος. Στις εκλογές της 16ης Φεβρουαρίου 1964 η Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση συνεργάσθηκε με το Κόμμα Προοδευτικών του Σπυρίδωνος Μαρκεζίνη.
Κατά την διάρκεια της επταετούς δικτατορίας και μέχρι το θάνατο του αφιερώθηκε στην ιστορική έρευνα, καρπός της οποίας αποτελεί το δημοσιευμένο και ανέκδοτο έργο του. Για την υπερδεκαπενταετή επανειλημμένη επανεκλογή του στο βουλευτικό αξίωμα και την προσφορά του στον τόπο τιμήθηκε με το παράσημο του Τάγματος του Φοίνικος του (τότε) Βασιλείου της Ελλάδος.
Παντρεύτηκε την οδοντίατρο Αγγελική το γένος Λαλάκου, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τον Φώτιο, Δικηγόρο, και την Βασιλική, Καθηγήτρια Φιλόλογο - Ιστορικό. Απεβίωσε την 18η Οκτωβρίου 1989. Το 1990 του απονεμήθηκε μεταθανατίως το Τιμητικό Μετάλλιο της Πόλεως της Άρτας για «το ιστορικό του έργο, το οποίο αναφέρεται στην Άρτα και την ευρύτερη περιοχή της».

Παλαιότερη φωτογραφία από εορτασμό της Επετείου της Επανάστασης των ΚαλαρρυτώνΠαλαιότερη φωτογραφία από εορτασμό της Επετείου της Επανάστασης των Καλαρρυτών

Επανάστασις και καταστροφή Καλαρρυτών – Συρράκου, Ιούλιος 1821, Πίνακες αγωνιστών, Δημήτριος Φ. Καρατζένης

Αναζήτηση