Χαράλαμπος, Λάμπρος

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Χαράλαμπος, Λάμπρος

Τάμπε, Τάμπι