Αναστάσιος

Αναζητείστε λήμματα

Λεξικά

Λήμμα Ερμηνεία (μετάφραση)
Αναστάσιος

Ταουσιάνης

Αναζήτηση