Ο Μορφωτικός και Ορειβατικός Σύλλογος Βρυσοχωρίου εκδίδει από τον Ιανουάριο του 1993 την εφημερίδα 'Τα Νέα του Βρυσοχωρίου'. Η εφημερίδα κυκλοφορεί σε τριμηνιαία βάση και διανέμεται σε 1000 αντίτυπα στα 5 σημεία του ορίζοντα.