Λεξικό

Βλαχο-ελληνικό λεξικό με λέξεις που ανανεώνονται καθημερινά.
Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε λέξεις - λήμματα τα οποία δημοσιεύονται μετά από έγκριση του διαχειριστή.

Υπάρχουν 335 λήμματα σε αυτό το λεξικό.
Αναζητείστε λήμματα

Λεξικά

Λήμμα Ερμηνεία (μετάφραση)
μάια
γιαγιά. (συνήθως λέγετε η μάνα της μητέρας, ντάντα λέγετε η μάνα του πατέρα)
μακάρα, μεκάρι, μκάρε
φαγητό
μάνα μάρι
μεγάλη μάνα (γιαγιά)
μάνα, μένα
χέρι
μάντζα ρόσι
φαγητό κόκκινο
μάντζα,
φαγητό
μάρα
μεγάλη
μάρσινα
νηστεία, αποχή του λίπους π.χ.πίτα χωρίς τυρί
μάσκουρου
αρσενικός
μάτσα
γάτα
μβεάστα
νύφη
μεκάρι - μουκάρι, μάρι μουκάρι φιτσές
φαγοπότι,πολύ έφαγες
μένι
αύριο
μερκάτου
γιαούρτι
μέτα
η μάνα σου
μέτουρα
σκούπα
μίνι
εγώ
μίντι, μίντε
μυαλό, νους, θυμάμαι
μκάρι, μικάρι

φαγητό

μόρτουλ
πεθαμένος
μόσια
γριά
μουάρε
μύλος
μουκ- μέκου, μουτς-μετς ,μούκα-μέκε

τρώω, τρώς,φάε

μουλιάρι, μουγέρα, μουγιέρι
Γυναίκα
μούλτου
πολύ, πολύς
μούμα
μάνα
μούμα μάρε
γιαγιά μεγάλη
μούμαι
μάνα
μούντι
βουνό
μουσιάτι
όμορφη
μπάνα
ζωή
μπαρμπάτ
άντρας
μπαρμπάτου
άνδρας
μπάσιου
φιλώ
μπισιάρικα, μπισέρικα
εκκλησία
μπλίνου, μπλίνε
γεμάτος, γεμάτη, γεμιστά (φαγητο)
μπουνέλα
πιρούνι
μπούνου
καλό
μπουρίκου
οφαλός
μπούτζα
χείλος, όχθη
νάρι
μύτη
νάστρου, νάστουρου
κουμπί
νεάου, νιάου
χιόνι
νέγκουρα
ομίχλη
νιάου
χιόνι
νιβεστούλε, νιβεστούγιε,
νυφίτσα
νιέλ
αρνί
νίκου, νίκα
μικρός, μικρή
νκλινιτσούνι
χαιρετίσματα
νοάουα
εννέα (βλ. νοάα, νάο)

Αναζήτηση