Θεόδωρος

Αναζητείστε λήμματα

Λεξικά

Λήμμα Ερμηνεία (μετάφραση)
Θεόδωρος

Ντόντος, Χάκος

Αναζήτηση