Στεργιανή

Αναζητείστε λήμματα

Λεξικά

Λήμμα Ερμηνεία (μετάφραση)
Στεργιανή

Τηγιάνω, Γιούσια, Νία

Αναζήτηση