Μιχάλης

Αναζητείστε λήμματα

Λεξικά

Λήμμα Ερμηνεία (μετάφραση)
Μιχάλης

Μίχας, Λάκιας, Μίσιας, Χάλτσιος, Χάλης

Αναζήτηση