Μιχάλης

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Μιχάλης

Μίχας, Λάκιας, Μίσιας, Χάλτσιος, Χάλης