Ματθαίος

Αναζητείστε λήμματα

Λεξικά

Λήμμα Ερμηνεία (μετάφραση)
Ματθαίος

Μάνθος, Μαθιός, Ματούσιος, Τούλιος, Τουλίκας, Τσάκος, Τούσιος

Αναζήτηση