Ματθαίος

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Ματθαίος

Μάνθος, Μαθιός, Ματούσιος, Τούλιος, Τουλίκας, Τσάκος, Τούσιος