Κωνσταντίνος

Αναζητείστε λήμματα

Λεξικά

Λήμμα Ερμηνεία (μετάφραση)
Κωνσταντίνος

Κώτσιος, Ντίνας, Κωστίκος, Κωστίκας, Κωτσιαρής, Κωτσιούλας, Ντούλας, Γκουντής, Γκουντούλας, Γκουντάρας, Κότας

Αναζήτηση