Αρμίνλι άρου μούλτου μίντι

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Αρμίνλι άρου μούλτου μίντι
Οι Βλάχοι έχουν πολύ μυαλό