Σ' νου τσα σ - άφλα φρίνα του τράστου

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Σ' νου τσα σ - άφλα φρίνα του τράστου
Να μη σου βρεθεί αλεύρι στο ταγάρι (κατάρα)