Συρράκο, 15 Αυγούστου 1930. Αρχείο Κ. Μπίτσιου

Slider

Σ’ φιάτσι φιλουργιάνα

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Σ’ φιάτσι φιλουργιάνα
Έγινε της Φυλλουριάς (για μεγάλο κακό, συμφορά)