Αράουλου νου στουάρνα ντιναπόι

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Αράουλου νου στουάρνα ντιναπόι
Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω