Ντουμιτζάλου ιάστι ανάλτου, μα βιάντι χαμπλά

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Ντουμιτζάλου ιάστι ανάλτου, μα βιάντι χαμπλά
Ο Θεός είναι ψηλά, μα βλέπει χαμηλά