Κάρι άλτα γκούρα μπάσι, μούμα σ τατα αγκαρσιάστι

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Κάρι άλτα γκούρα μπάσι, μούμα σ τατα αγκαρσιάστι
Όποιος άλλο στόμα φυλάει, μάνα και πατέρα λησμονάει