Μπόου βίνισι, μπόου βτζίσι

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Μπόου βίνισι, μπόου βτζίσι
Βόδι ήρθες, βόδι έφυγες