Συρράκο, 15 Αυγούστου 1930. Αρχείο Κ. Μπίτσιου

Slider

Όμλου σ'πιλιξιάστι κου ζμπόρλου σι όχι κου ταπόρλου

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Όμλου σ'πιλιξιάστι κου ζμπόρλου σι όχι κου ταπόρλου
Ο άνθρωπος διαμορφώνεται με το Λόγο κι όχι με το τσεκούρι