Αράβντα σ' τάτσ' μάκα βρέι σ' μπανέτζ'

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Αράβντα σ' τάτσ' μάκα βρέι σ' μπανέτζ'
Άκουγε και σώπαινε αν θέλεις να ζήσεις