Άπα, φόκλου σ' μουλιάρεα νου άου πίστι

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Άπα, φόκλου σ' μουλιάρεα νου άου πίστι
Το νερό, η φωτιά και η γυναίκα δεν έχουν εμπιστοσύνη