Αχτάρι κάπ', αχτάρι μίντι

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Αχτάρι κάπ', αχτάρι μίντι
Τέτοιο κεφάλι, τέτοιο μυαλό