Νου ασπούνε ναπαρτίκα τσοαράι

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Νου ασπούνε ναπαρτίκα τσοαράι
Δε δείχνει το φίδι τα πόδια