Μπόουλου σ' λεάγκα ντι κοάρνι σ' όμλου ντι λίμπα

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Μπόουλου σ' λεάγκα ντι κοάρνι σ' όμλου ντι λίμπα
Το βόδι δένεται από τα κέρατα και ο άνθρωπος από την γλώσσα