Κάρι φουρά άκλου φουρά σ' σάκλου

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Κάρι φουρά άκλου φουρά σ' σάκλου
Όποιος έκλεψε τη βελόνα έκλεψε και το σακί