Νι ασουντά κούρλου,βα αλαξιάσκα κιρόουλου

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Νι ασουντά κούρλου,βα αλαξιάσκα κιρόουλου
Μου ίδρωσε ο κωλος,θ΄αλλαξει ο καιρός