Κιάτρα κριάπα, όμλου νου κριάπα

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Κιάτρα κριάπα, όμλου νου κριάπα
Η πέτρα ραγίζει, ο άνθρωπος δε ραγίζει.