Κάρι σιπταμάνα (σταμάνα) αέστα μ’νγκα ουμτουλέμνου του αλάντα μπάνα μ’νγκα μούλτου λέμνου

Αναζητείστε λήμμα
Ξεκινά με Περιέχει Ακριβής φράση

Κατηγορίες λεξικού

Λέξη, φράση, όνομα Ερμηνεία (Μετάφραση)
Κάρι σιπταμάνα (σταμάνα) αέστα μ’νγκα ουμτουλέμνου του αλάντα μπάνα μ’νγκα μούλτου λέμνου
Όποιος αυτή τη βδομάδα τρώει λάδι στην άλλη ζωή τρώει πολύ ξύλο (έκφραση για την καθαρή βδομάδα)